contact
Muurbloem Logo


 

Individueel onderwijs in een optimale omgeving

 

Om de havo-leerlingen beter voor te bereiden op het hoger onderwijs, wenste scholengemeenschap Metameer locatie Stevensbeek een nieuwe studieruimte te implementeren waarin zelfstandig werken gestimuleerd wordt. Onder de passende titel is 'Atelier 127' heeft Muurbloem design studio een werkruimte afgeleverd waar studenten op creatieve wijze zelfstandig kunnen werken aan hun persoonlijke ontwikkeling.

 

Uit diverse onderzoeken blijkt dat het educatieve vermogen van een leerling met 16% verbeterd wanneer hij/zij de juiste omgeving kiest die past bij het type studie werkzaamheid. Dus wanneer een leerling de vrijheid heeft om zich per studieonderwerp te verplaatsen naar een plek die daar het beste bij aansluit, dan geeft dat een enorme verbetering voor de informatieverwerking.

 

 

8 principes voor een kwalitatieve studieruimte

 

Muurbloem design studio heeft samen met AND-architecture een programma geschreven met principes voor een hoog kwalitatieve functionerende studieruimte. Uit onderzoek blijkt dat er acht onderdelen zijn waarop een interieur moet scoren om ruimte te bieden voor een optimale onderwijsomgeving.

 

Contempleren x divergeren

1. hygiëne
2. motivatie
3. gezondheid
4. vertrouwen

 

Convergeren x samenwerken

5. inspiratie
6. ideeën
7. spel
8. uitdaging

 

 

Creative director Gonnette Smits licht toe: "Om te zorgen dat de leerlingen van Metameer Stevensbeek beter kunnen leren – door de juiste prikkeling, inspiratie, rust en vrijheid – hebben we ons ontwerp voorzien van verschillende werkplekken die verschillende manieren van werken faciliteren."

 

 

 

De ronde tafels laten op een natuurlijke wijze samenwerkingen ontstaan, de banken en hoog-laag tafels zijn zowel in individueel als in samenwerkingsverband te gebruiken, en de tafels met schotten zijn plekken waar geconcentreerd gewerkt kan worden op individueel niveau. Omdat een afwisseling van concentratie en ontspanning de leercapaciteit bevordert, zijn er ook twee zithoeken voorzien met fauteuils en een bankje. Hier kunnen leerlingen zo nu en dan afstand nemen van hun werk, want ontspanning is tenslotte net zo belangrijk als inspanning.


"Aan de rechterwand hebben we de 'studieblokken' ontworpen. Hier kunnen leerlingen op verschillende hoogtes individueel aan de slag. Doordat de studieblokken anders zijn dan de doorsnee werkplek, is dit een interessante plek voor leerlingen om inspiratie op te doen of om zich terug te trekken. Een hogere werkplek stimuleert tevens een abstracter denkvermogen," aldus Smits.

 

 

 

Het opengewerkte plafond met de vele ventilatieschachten geeft de ruimte van nature een goede akoestiek en een dito luchtkwaliteit. Daarnaast zorgt de aanwezigheid planten voor een extra positief effect op de gezondheid en ontstaat er zo een groene omgeving waarin sociale verbindingen ontstaan tussen individuen die samen studeren en recreëren.


Meer weten over onze strategieën voor de optimale onderwijsomgeving of wil je ons inschakelen? Bel met Gonnette Smits (0624221995) voor meer informatie.

 


 Geschreven door Gonnette Smits, creative director